BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2022

KHỐI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PACK PIN
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 TP Mô phỏng Việt Nam Hà Nội
2 TP Công nghệ nhiệt và mô-đun NNN Hà Nội
4 TBP Mô phỏng CAE Việt Nam Hà Nội
5 Kỹ sư thiết kế hệ thống NNN Hà Nội
6 Kỹ sư kiến trúc hệ thống NNN Hà Nội
7 TBP Chức năng an toàn Việt Nam Hà Nội
8 Kỹ sư SFMEA/DFMEA Việt Nam Hà Nội
9 KS thiết kế phần mềm BMS Việt Nam Hà Nội
10 KS tích hợp phần mềm BMS Việt Nam Hà Nội
KHỐI QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 Giám đốc Cung ứng NNN Hà Nội
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 TN Thanh tra chất lượng NNN Hà Nội
KHỐI SẢN XUẤT (NHÀ MÁY CELL PIN HẢI PHÒNG)
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 TP Chất lượng NNN Hải Phòng
2 TBP Kĩ thuật chất lượng NNN Hải Phòng
3 TN Kĩ thuật chất lượng NNN Hải Phòng
4 TBP Chất lượng linh kiện NCC NNN Hải Phòng
5 TBP Bảo trì Điện cực/ Lắp ráp/ Định hình Việt Nam Hải Phòng
6 TBP Hỗ trợ sản xuất Việt Nam Hải Phòng
7 TN Sản xuất Điện cực/ Lắp ráp/ Định hình Việt Nam Hải Phòng
8 KS cao cấp Chất lượng Linh kiện NCC Việt Nam Hải Phòng
9 KS Bảo trì Điện cực/ Lắp ráp/ Định hình Việt Nam Hải Phòng
10 KS Chất lượng Linh kiện Việt Nam Hải Phòng
11 Tổ trưởng Sản xuất Điện cực/ Lắp ráp/ Định hình Việt Nam Hải Phòng
12 KTV Điện cực/ Lắp ráp/ Định hình Việt Nam Hải Phòng
13 KTV Sản xuất Điện cực/ Lắp ráp/ Định hình Việt Nam Hải Phòng
KHỐI SẢN XUẤT (NHÀ MÁY PACK PIN HÀ TĨNH)
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 Trưởng xưởng Đúc NNN Hà Tĩnh
2 TP Chất lượng NNN Hà Tĩnh
3 TBP Kỹ thuật sản xuất NNN Hà Tĩnh
4 TBP Kỹ thuật sản xuất – Pack Pin NNN Hà Tĩnh
5 TBP Kỹ thuật chất lượng NNN Hà Tĩnh
6 TBP Bảo trì MMTB – Xưởng Hàn Việt Nam Hà Tĩnh
7 TBP Bảo trì – Xưởng Đúc Việt Nam Hà Tĩnh
8 TBP Kiểm soát chất lượng Việt Nam Hà Tĩnh
9 TBP Hỗ trợ sản xuất Việt Nam Hà Tĩnh
10 TN Sản xuất – Pack Pin Việt Nam Hà Tĩnh
11 TN Sản xuất – Xưởng Hàn Việt Nam Hà Tĩnh
12 TN Bảo trì MMTB – Xưởng Hàn Việt Nam Hà Tĩnh
13 TN Kho Việt Nam Hà Tĩnh
14 TN luồng NVL Việt Nam Hà Tĩnh
15 Kỹ sư sản xuất – Xưởng Đúc Việt Nam Hà Tĩnh
16 CV Hậu cần sản xuất Việt Nam Hà Tĩnh
17 CV Kho Việt Nam Hà Tĩnh
KHỐI SẢN XUẤT (TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG)
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 TN Kiểm soát tuân thủ Việt Nam Hải Phòng
2 KS Chất lượng Việt Nam Hải Phòng
3 CV Hệ thống Chất lượng Việt Nam Hải Phòng
4 CV Kiểm soát Tuân thủ Việt Nam Hải Phòng
KHỐI KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 TP Thử nghiệm Cell NNN Hải Phòng
2 GĐ Trung tâm Kiểm soát Chất lượng Pin NNN Hải Phòng
3 TP Kiểm soát Chất lượng Pack Pin NNN Hải Phòng
4 TP Kiểm soát Chất lượng Cell Pin NNN Hải Phòng
5 KS Cao cấp – Cơ khí & Công nghệ SX (Pack Pin) NNN Hải Phòng
6 KS Cao cấp – BMS NNN Hải Phòng
7 KS Cao cấp – Cơ khí (Cell Pin) NNN Hải Phòng
8 KS Cao cấp – An toàn NNN Hải Phòng
9 KS Cao cấp – Hóa học NNN Hải Phòng
10 TN Thử nghiệm Hiệu năng/ An toàn Việt Nam Hải Phòng
11 TN Thử nghiệm Độ bền Việt Nam Hải Phòng
12 TN Quản lý Hệ thống Việt Nam Hải Phòng
13 KS Kiểm thử Việt Nam Hải Phòng
14 KS Thuộc tính Việt Nam Hải Phòng
15 KS Hệ thống Việt Nam Hải Phòng
VINES TOÀN CẦU
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 GĐ Khối Hậu mãi Toàn cầu NNN Hà Nội
2 Quản lý Phụ tùng Việt Nam Hà Nội
3 Quản lý Pin hỏng/ tái chế Việt Nam Hà Nội
4 Quản lý Hậu mãi Việt Nam Hà Nội
5 Quản lý Hậu mãi NNN Mỹ
6 Quản lý Hậu mãi NNN Canada
7 Quản lý Hậu mãi NNN Châu Âu
8 CV Quản lý Hậu mãi Việt Nam Hà Nội
9 CV Quản lý Hậu mãi NNN Mỹ
10 CV Quản lý Hậu mãi NNN Canada
11 CV Quản lý Hậu mãi NNN Châu Âu
KHỐI THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 Quản lý Đầu tư Việt Nam HCMC
KHỐI HỖ TRỢ
No Vị trí Nguồn Địa điểm 
1 Giám đốc Đào tạo Việt Nam Hà Nội
2 Trưởng nhóm Đào tạo Việt Nam Hà Nội
3 Giám đốc Nhân sự Việt Nam Hà Nội
4 Trưởng phòng Đối tác nhân sự Việt Nam Hà Nội
5 CV Tuyển dụng Việt Nam Hà Nội
6 Chuyên viên Helpdesk Việt Nam Hải Phòng
7 Chuyên viên Helpdesk Việt Nam Hà Tĩnh
8 CV Đăng kiểm Việt Nam Hà Nội
Hồ sơ Ứng tuyển hoặc giới thiệu Anh Chị vui lòng liên hệ Phòng Tuyển Dụng VinES
Email: v.joinus@vines.net.vn