Nghiên cứu và phát triển

VinES không ngừng nghiên cứu và phát triển các vật liệu mới, công nghệ pin với hiệu suất vượt trội, xây dựng danh mục quyền sở hữu trí tuệ để tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu.
Pin thế hệ mới được phát triển và dự kiến sản xuất đại trà trong năm 2022-2023

Đội ngũ R&D tầm quốc tế
Trang thiết bị hiện đại
Hệ thống kiểm thử hiện đại